Đi đâu rồi cũng sẽ về Hà Nội

Sẽ là một chủ đề tiếp theo để tôi tự nói. Có rất nhiều cảm xúc nhưng thực sự để viết ra được tôi nghĩ nó sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể miêu tả. 1 Bản nháp …

Hướng dẫn thủ tục đổi hộ chiếu

Vì tôi đã có hộ chiếu nên với bài viết này tôi sẽ chia sẻ một chút về việc gia hạn hộ chiếu cho những bạn nào đã có hộ chiếu và hộ chiếu còn hạn. Nếu như đã có hộ chiếu nhưng bạn lỡ làm mất hay làm hỏng hộ chiếu thì trong một…