Tôi ..

Chào mọi người, rất vui khi các bạn đang đọc những thứ mà tôi viết ra từ những suy nghĩ hay kinh nghiệm mà tôi trải qua.

Đầu tiên, tôi không phải là một người giỏi về viết lách, nên đây là nơi để tôi nói ra suy nghĩ trong tôi, có thể lủng củng, cũng có thể không đúng ngữ pháp hoặc khó hiểu. Nhưng tôi hy vọng nó sẽ là một cách để tôi có thể kết nối thêm với nhiều người, và ở đây tôi xin được dùng từ “tôi” cho tất cả các bài viết tại 8-blog này!

Tôi là một đứa sống nội tâm, ưa nói với những người tôi quen (những người mà tôi thấy được cảm giác an toàn khi nói chuyện) nên đây cũng là 1 cách để tôi nói với những người bạn mới.

Và rất vui khi có thể nhận được những góp ý từ các bạn để mọi thứ phong phú hơn.

Tôi – một người lang thang trên internet